טרקלין דן

פרטי הטבה

כניסה ב- ₪30 לטרקלין דן בנתב"ג (בין מועדי החיוב) בכרטיס, בכפוף לחיוב חשבון הבנק בגין עסקאות בבתי עסק בסך של ₪4,000 ומעלה במועד החיוב האחרון

עד 12 כניסות בשנה ועלות כניסה מוזלת - ₪99 על רכישות בסך נמוך מזה או אם נוצלה ההטבה כבר באותו חודש

הכניסה לטרקלין דן תינתן כנגד הצגת כרטיס עלייה למטוס על שם מחזיק הכרטיס, הורדת קוד הטבה והעברת כרטיס Corporate בקופת התשלום בטרקלין דן.

הורדת קוד ההטבה תתאפשר באפליקציה / אתר ישראכרט או בעמדה הממוקמת בכניסה לטרקלין.
במידה ומומשה ההטבה או באי הגעה ליעד השימושים בכרטיס במועד החיוב האחרון, לא תוצג ההטבה להזמנה באתר / באפליקציה הסלולרית.
 

 

חשוב לדעת

האירוח בטרקלין מוגבל לשהות של שעתיים ובכפוף לתקנון טרקלין דן.
*טרקלין דן שומר לעצמו את הזכות לקבוע ולווסת את תנועת האורחים בין שני הטרקלינים B ו- C לפי הצורך.
*במידה ומומשה ההטבה או באי הגעה ליעד השימושים בכרטיס במועד החיוב האחרון, לא תוצג ההטבה להזמנה באתר / באפליקציה הסלולרית.
*ישראכרט תהיה רשאית להודיע במהלך תקופת ההטבה, על שינוי אופן חישוב בחינת הזכאות להטבה ובכלל זה לקבוע יעד שימושים חודשי שונה להטבה ו/או להודיע על שימושים נוספים שאינם נכללים לצורך בחינת העמידה ביעד השימושים החודשי ובלבד שהדבר לא יפגע בבחינת יעד השימושים החודשי לגבי הטבה שכבר מומשה. הודעותיה של ישראכרט על פי סעיף זה ייחשבו כחלק בלתי נפרד מתנאי הטבה זו.
*עד גמר המלאי
*תוקף ההטבה עד 31.12.24 או עד גמר המלאי, לפי המוקדם מבניהם. פרטים נוספים באתר ישראכרט